Renske Geertsma-Adema

Renske Geertsma-Adema

(Pre) Logopedist, gespecialiseerd in OMFT
Praktijkhouder
Ik ben getrouwd en trotse moeder en werk sinds februari 2005 als logopedist. Na het afronden van de opleiding tot logopedist aan de Hanze Hogeschool te Groningen heb ik met veel plezier gewerkt als logopedist op verschillende Speciaal Onderwijs scholen (ZMLK, Cluster-4, Medisch Orthopedagogische Daghulp), allround logopedische praktijken, zorgcentra en het verpleeghuis.In deze jaren heb ik een ruime ervaring op verschillende gebieden met zowel kinderen, jongeren en ouderen opgedaan. Hierna was de tijd rijp voor mijn eigen praktijk Logopedie4you! Het mooie van het vak logopedie is dat dit betrekking heeft op communicatie in de breedste zin van het woord.  Ik vind het erg fijn om met verschillende mensen te werken en voel een grote affiniteit met kinderen. Met mijn werk hoop ik een stukje bij te dragen aan de positieve ontwikkeling van zowel kinderen als volwassenen. Ik ben allround logopedist en we kunnen Nederlands of Fries spreken.
Middels aanvullende opleidingen is de afgelopen jaren meer specifieke kennis en ervaring
opgedaan op de volgende gebieden:

 • Taalontwikkelingsstoornissen bij (jonge) kinderen: Communicatieve Taaltherapie CTII
 • Update TOS (taalontwikkelingsstoornissen)
 • Eet- en drinktherapie voor baby’s en jonge kinderen
 • Verdiepingscursus Zuigelingen
 • Workshop Speekselverlies bij jonge kinderen (0-4 jaar)
 • Masterclass Flesweigeren
 • Tongriem- en lipbandproblematiek
 • Tongriemscholing
 • Dyslexiebehandelaar basisonderwijs
 • ONL-behandelaar dyslexie
 • Dyslexie: praktisch van A tot Z
 • OMFT basiscursus (oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond, zie voor meer info op: www.omft.info.nl)
 • OMFT-2 Oro-myofunctionele therapie 1e verdiepingscursus
 • OMFT-3 Oro-myofunctionele therapie 2e verdiepingscursus
 • Myofunctionele Therapy in Theorie & Praktijk 1
 • Myofunctionele Therapy in Theorie & Praktijk 2
 • Bijblijvertjes op gebied OMFT (3x)
 • MRC EU Summit Myofunctional Reasearch co.
 • ETT-HNO (Elastisch Therapeutisch Tapen bij Hoofd, Nek & Orofaciale Aandoeningen)
 • Update ETT-HNO (Elastisch Therapeutisch Tapen bij Hoofd, Nek & Orofaciale Aandoeningen)
 • Hanen (hoe ouders op een goede manier leren communiceren met hun kind?)
 • DGM (Denkstimulerende gespreksmethodiek)
 • Metaphon (behandeling van kinderen met fonologische stoornissen > articulatie)
 • Hodson en Paden (fonologische stoornissen > ernstige spraakproblemen)
 • Manuele Facilitatie van de Larynx (MFL)
 • Buteyko principes
 • Logopedie bij COPD en Astma
 • Babygebaren
 • Presentatiecoaching via theatertechnieken
 • Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)
 • Workshop SMART en doelgericht
 • AIM Engels met gebaren

Naast logopedist ben ik kwaliteitsgeregistreerd en gespecialiseerd in OMFT en gecertificeerd Prelogopedist en Dyslexiebehandelaar en sta geregistreerd in de NVLF-registers  “preverbaal logopedist” en “dyslexiebehandelaar” en daarnaast het kwaliteitsregister OMFT (http://www.kwaliteitsregister-omft.nl)

Lid van:
* Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF);
* Nederlandse Vereniging voor Preverbale Logopedie;
* Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici;
* Kwaliteitskring Vroeghulp Noord en Zuid Friesland, van deze kwaliteitskring ben ik tevens
Kringbegeleider;
* Kwaliteitskring Dyxlexiekring Zwolle, van deze kwaliteitskring ben ik tevens Kringbegeleider;
* Kwaliteitskring Prelogopedie Friesland;
* Kwaliteitskring Samenspraak (samenwerkingsverband met meerdere praktijken).

Naast het werken bij Logopedie4you ben vanaf 2012 tot november 2021 werkzaam geweest als preventief logopedist bij Cedin, waarbij ik op crèches, peuterspeelzalen en scholen kinderen screende en cursussen gaf in de gehele provincie Friesland. Daarnaast beoordeelde ik daar mede de dyslexieaanvragen voor EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie).
Ook werk ik nog bij Pento audiologisch centrum Friesland waar ik met name logopedische onderzoeken verricht.