Wat is OMFT?

Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie. Deze therapie is er op gericht om alle mondspieren weer in evenwicht te brengen door gerichte oefeningen te geven en foutieve gewoonten af te leren. De therapie pakt daarmee de oorzaak aan van één of meerdere problemen en niet alleen de gevolgen van het verkeerde evenwicht. Andere behandelingen, zoals logopedische articulatietraining, orthodontie of een chirurgische kaakcorrectie, kunnen daardoor op tienerleeftijd een blijvend resultaat opleveren.

Een afwijkend slikpatroon, zuigen op bijvoorbeeld de duim of een speen, of ademen door de mond kunnen de mondspieren uit evenwicht brengen. De vorm van de kaken en de stand van de tanden kunnen zich aan dit verkeerde evenwicht aanpassen en scheef groeien. Een OMFT-specialist herstelt dit afwijkende mondgedrag met oro-myofunctionele therapie (OMFT). Deze therapie corrigeert de functies van de betrokken spiergroepen. De OMFT-specialist kan afwijkend mondgedrag afleren, de tongpositie corrigeren en een correcte slik en articulatie aanleren. Het doel van de behandeling is het in evenwicht brengen van alle mondspieren. OMFT-behandeling biedt oplossingen voor afwijkende mondgewoonten en kan ook bij slissen of lispelen en bij kaakgewrichtsproblemen een uitkomst bieden.

OMFT wordt gegeven door een hiervoor opgeleide logopedist. Oro-myofunctionele therapie richt zich op kinderen vanaf vijf jaar én volwassenen. Om de gevolgen van afwijkend mondgedrag te beperken, is het van belang de behandeling in een zo vroeg mogelijk stadium te starten.

Kwaliteitsregister OMFT
Sinds november 2017 is Renske Geertsma officieel benoemd tot OMFT kwaliteit geregistreerd logopedist. Daarmee is ze één van de 7 logopedisten binnen Nederland met deze expertise. Dit betekent dat ze op de hoogte is en blijft van de vakkennis “logopedie en tandheelkunde”. Lees meer