Gehoor 

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Die twee functies horen bij elkaar, als je een gesprek voert met iemand. Je reageert op wat de ander zegt en hoe jij dat (gesproken geluid) waarneemt. Hoe je hoort beïnvloedt de reactie. Als je iets niet helemaal verstaan hebt, vraag je om te herhalen. Omdat logopedie gaat over communicatie, kijkt de logopedist ook naar het gehoor.

Op deze pagina’s staat informatie over problemen die met het gehoor te maken hebben.

Auditieve verwerkingsproblemen
Problemen met het verwerken van geluiden, klanken en spraak. Lees meer

Slechthorendheid
Informatie over aangeboren doofheid, doofheid op latere leeftijd en verworven slechthorendheid. Lees meer

Revalidatie na plaatsing CI
Begeleiding bij het opmerken van geluiden, herkennen van geluiden/spraak en verstaan van spraak. Lees meer

Bron: NVLF