Adem & stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid, toonhoogte spelen mee in hoe uw boodschap overkomt. Wat u zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop u de woorden uitspreekt.

Op deze pagina’s staat informatie over de problemen die met stem te maken hebben.

Stemklachten
Stemklachten bij intensief stemgebruik kunnen wijzen op een verkeerd gebruik van de stem. Lees meer

Hyperventilatie
Een manier van ademhalen waarbij adem en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar zijn afgestemd. Lees meer

Astma
Ongeneeslijke chronische ontsteking van de luchtwegen. Lees meer

COPD
Verzamelnaam voor een aantal chronische aandoeningen van de luchtwegen. Lees meer

Genderdysfonie
Een stemstoornis die voorkomt bij transseksuelen. Lees meer

Stembandverlamming
Stembandverlamming veroorzaakt problemen bij stemgeving, bij ademen en/of het slikken. Lees meer

Stemproblemen bij kanker
Door bijvoorbeeld strottenhoofdkanker kunnen stemproblemen ontstaan. Lees meer

Bron: NVLF