Kwaliteitsregister OMFT

Renske Geertsma is één van de twee (en nog enigste) logopedisten in Noord-Nederland die een registratie heeft verworven in het Kwaliteitsregister OMFT. Dit is een vrijwillig register voor (veelal) logopedisten, die een opleiding hebben volbracht in de OMFT. Sinds november 2017 is Renske Geertsma officieel benoemd tot OMFT kwaliteit geregistreerd logopedist. Daarmee is ze één van de 7 logopedisten binnen Nederland met deze expertise.

Een logopedist kan in het register worden opgenomen als de benodigde kennis en ervaring van OMFT aantoonbaar aanwezig is, onder meer door het met succes afronden van de basiscursus en verdiepingscursussen OMFT 2 en 3. Verder moet de praktijk beschikken over de voorgeschreven meetinstrumenten. Daarnaast moeten er minimaal twintig OMFT-cliënten volledig zijn afgehandeld. De resultaten van de gegeven behandelingen moeten via een geprotocoliseerde lijst worden aangeleverd. Tot slot moet er een drietal praktijkcases worden aangeleverd volgens een vastgesteld protocol, die door het Kwaliteitsregister wordt beoordeeld. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan en de kennis op peil wordt gehouden, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

Alle behandelaars die OMFT aanbieden en ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister-OMFT hebben voldaan aan de omschreven kwaliteitscriteria en zijn bereid hun kennis up-to-date te houden en deze regelmatig te laten toetsen.
De kennis is getoetst door een commissie van drie onafhankelijke OMFT-specialisten. Op deze wijze is het voor alle informatiezoekenden duidelijk dat men te maken heeft met een behandelaar die goed in staat is om de beoogde OMFT-behandeling op een hoog niveau aan te kunnen bieden.

In toenemende mate wordt er bij Logopedie4you samengewerkt met tandartsen en orthodontisten uit de regio.