Inhoudelijke bijeenkomst van OMFT-specialisten

Inhoudelijke bijeenkomst van OMFT-specialisten

Met een aantal collega’s uit het Kwaliteitsregister OMFT kwamen we op 11 januari jl. bijeen voor een inhoudelijke middag en avond onder leiding van Berry Verlinden en Liset Maas-Houtekamer. Deze selecte groep gespecialiseerde OMFT-logopedisten voelde de behoefte om op inhoudelijk niveau nader af te stemmen.

Tijdens het middagdeel werden er casussen besproken en is het belang van het opmeten van de upper- en lower indicator line uitvoerig aan bod gekomen. Er werden ook OMFT-gebruiksdocumenten uitgewisseld en creatieve ideeën gedeeld ten gunste van de myofunctionele therapie. Dit alles onder het genot van een hapje en drankje.

Na het avondeten stond de tong-tie op het programma. Aan de hand van foto’s van beperkte tongriempjes werd besproken wanneer er wel of niet ingegrepen dient te worden. Aan het eind van de avond werden er nog allerlei zelfontwikkelde behandelmethodes en -materialen gedeeld. Er werden erg leuke en creatieve dingen gedeeld.

De aanwezige OMFT-logopedisten hebben op deze avond van elkaar kunnen leren. Zij hopen dat meer OMFT-therapeuten toetreden tot het Kwaliteitsregister OMFT, zodat uitwisseling in bredere kring kan plaatsvinden. Het is leuk om samen de diepte in te gaan en met de neus de zelfde kant op te staan. Volgend jaar komt de groep zeker weer bij elkaar!

Leave a Reply